Csepp-ERedŐ Mozgásfejlesztés

Csepp-ERedŐ mozgásfejlesztés

Mozgásfejlesztés vizi elemekkel

Mozgásfejlesztés foglalkozásaink fő eleme a kognitív képességek kibontakoztatása, valamint a
mozgáskoordináció segítése, az idegpályák ingerlése, ezáltal az idegrendszer érése (nagy mozgások és apró-motoros mozgások egyaránt). A tanult elemeket összekapcsoljuk a mozgással, látással, tapintással és hallással (mondókák, dalok), tehát mindig komplexen, több oldalról adunk lehetőséget a megismerésre, ismétlésre és bevésődésre.

Az ismétlés amúgy is nagyon nagy szerepet kap a foglalkozásainkon, korosztálytól függően többféle módon lehet előhívni és megerősíteni az információkat. Nem tanítani akarjuk őket, hanem “tálcán kínálni” a lehetőségeket, hogy majd a megfelelő időpontban a neki megfelelő mennyiségben tudja hasznosítani a gyermek a kapott ingereket.

Az idegrendszer fejlődésének szempontjából a kisgyermekkor igen jelentős, ha megfelelő ingerekkel találkozik és motivált is hozzá, saját maga fogja “beépíteni”, rendszerezni az új ismereteket, mozgás-formákat, mozdulatokat, ezzel is fejlődnek kognitív képességei. Amennyiben minden területen “megmozgatjuk”, tudatosan mozgásfejlesztés vizi elemekkel foglalkozás során ingereljük a gyermeket, kimutathatóan fejlettebb idegrendszerrel rendelkezik majd, aminek következménye lehet.

Mozgásfejlesztés foglalkozás részletei

A részben parton, részben medencében tartott foglalkozások előnyei a következők lehetnek:

 • fejlettebb mozgás-kultúra,
 • kognitív képességek, műveltségterületek fejlődése (matematika, beszédkészség,
  érzelmi intelligencia, szocializáció, …)
 • lényegesen fejlettebb kommunikáció,
 • ritmus-érzék kialakulása,
 • a gondolkodás gyorsasága, irányok megtanulása,
 • koordináltabb figyelem,
 • írás- és olvasás-tanulás gyorsabb, fejlettebb lesz,
 • idegrendszere „barázdáltabb, párnázottabb”, ez minden készségre, képességre hatással lesz,
 • az élménypedagógiával és a relax elemekkel nagyobb lehetősége lesz a tartalmasabb,
  kiegyensúlyozottabb, boldogabb életre, jobb érvényesülésre.

A mozgás fejlesztésének célrendszere

Első feladat a gyermekek megismerése, tudásuk, ismeretanyaguk felmérése olyan csoportba integrálás, ahol már ismerősen cseng a „keret-történet”, egyes eszközök bemutatása.

Alapjátékok, alapszituációk (Cseppke, köszönés, mászókák, buborék, tisztogatás, ejtőernyő, feladatsorok, vízben végzett feladatok, relaxáció, elköszönés, …).

Új csoport esetén csak a figyelemkoncentráció, mozgás-koordináció felmérése történik, hogy tudjuk, miből indulhatunk ki, majd mire építhetünk (emellett persze az alapjátékok, de lassabban, mint a haladóknál).

A 4-6,5 éves gyermekek figyelme még nem terjed sokáig, ezért figyelmük
fenntartását folyamatos motivációval kell elérnünk, amihez feltétlen szükséges a
személyiségünk „megcsillogtatása” valamint, a gyermekek személyiségének
kibontakoztatására adott lehetőségek kiépítése.

Nagyon fontos ennél a korosztálynál a fogalkozások metakommunikációs eszközök és verbális lehetőségek feltérképezése.

Babaúszás - Családbarát uszoda - logó

Családbarát Babauszoda

Helyszínünk

© 2018 Minden jog fenntartva. babauszas.hu

Gyors bejelentkezés babaúszás kezdőcsoportokra

Ha csak egy pár perced van, de szeretnél bejelentkezni hozzánk mielőtt elfelejted, töltsd ki az alábbi űrlapot!